Rodzaje imadeł przemysłowych

Imadła maszynowe są stosowane na różnego rodzaju maszynach typu:
frezarki, szlifierki, wiertarki, strugarki. Tego rodzaju urządzenia charakteryzują się ogromną precyzją i bardzo dużą siłą nacisku. Maszynowe imadła nie wiele różnią się od imadeł stosowanych w warsztatach. Mają one podobną budowę, ale są mocniejsze i o wiele cięższe niż mobilne imadła.

Rodzaje imadeł

Jest kilka rodzajów imadeł maszynowych. Wyróżniamy wśród nich:
– imadła maszynowe śrubowe stałe,
– szybkomocujące,
– samocentrujące,
– precyzyjne,
– precyzyjne sinusowe.
Każde z nich charakteryzuje się konkretną cechą. Na przykład imadło sinusowe pozwala zamontować się pod określonym kątem, imadło stałe daje możliwość zamontowania go na stałe przy danej maszynie, hydrauliczne pozwala na szybkie zamknięcie i otwarcie uchwytu a przykładowo imadło obrotowe pozwala na uchwyt drobnych przedmiotów przy bardzo precyzyjnych pracach.

Z czego wykonuje się imadła?

Maszynowe imadła, podobnie jak imadła przeznaczone do użytku warsztatowego wyprodukowane są ze stali, żeliwa czy też metalu. Wykorzystanie danego imadła zależy od potrzebnej jego mocy. Imadła żeliwne są bardzo silnymi rodzajami imadeł. Przez ten fakt można je używać do podtrzymywania dużych przedmiotów, które w danym momencie się szlifuje lub obrabia.
Głównym zadaniem imadła maszynowego (Zamu) jest unieruchomienie przedmiotu, który jest poddawany obróbce. Imadła należy zawsze odpowiednio przytwierdzić albo bezpośrednio do stołu, na którym pracuje maszyna lub pośrednio na podstawce, którą z kolei, pod odpowiednim kątem, przytwierdza się do danej szlifierki.